Cennik

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr XLIX/355/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/97/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, tj.:

  • Pobyt dzieci w przedszkolu w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną w Rozporządzeniu, obejmujący 5 godzin dziennie, jest bezpłatny
  • Za świadczenia przekraczające podstawę programową przedszkole, na podstawie złożonej, pisemnej deklaracji rodzica, pobiera opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej.


Miesięczna opłata ulega obniżeniu w przypadku całodniowej nieobecności dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa wynosi 13,00 dziennie i obejmuje trzy posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek.

Dzienna stawka żywieniowa pobierana za jest za cały miesiąc z góry. W przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej do godziny 12.00 poprzedniego dnia roboczego, przedszkole odliczy wysokość stawki przypadającej na dni nieobecności dziecka od opłaty za miesiąc kolejny. 

logo

Przedszkole i Żłobek Dąbrowa

W Akademii ArcyMalce Dzieci nie tylko na co dzień biorą udział w zajęciach plastycznych, tanecznych i muzycznych, ale również wyjeżdżają do muzeów na warsztaty z lepienia gliny, malowania, tkania....