Nasze Przedszkole

Chcemy otoczyć dzieci aurą ciepła i przy tym wnieść w ich życie wartości, których uczy przedszkole: współdziałania, samodzielności, istnienia w grupie przy jednoczesnym zachowaniu własnej indywidualności. Naszym pragnieniem i celem jest to, by uwrażliwienie na piękno rozpocząć już od najmłodszych lat i aby wszystkie Nasze Dzieci mogły „dotknąć” świata nauki, kultury i sztuki. Współdziałając z Rodzicami kształtujemy w Dziecku poczucie własnej wartości, rozwijamy jego talenty, pomagamy zrozumieć świat.

Filozofia w przedszkolu

Dzięki wprowadzeniu elementów planu daltońskiego do życia Przedszkola, nawet najmłodsze przedszkolaki mogą zdobywać umiejętności identyfikowania dni tygodnia, zanim jeszcze nauczą się rozpoznawać i/lub odczytywać nazwy dni tygodnia. Dokonujemy wizualizacji kolejnych czynności, dzięki czemu dzieci oswajają się z programem dnia. Skutkiem naszych działań jest zwiększenie zaangażowania dzieci w otaczające je środowisko. By dalej rozwijać umiejętność niesienia pomocy, ale przede wszystkim, by już najmłodszym dzieciom dawać poczucie odpowiedzialności, którą będą w stanie unieść.

Plan zajęć w przedszkolu

Nasze przedszkole jest czynne od godziny 7.00 do 17.00. Podczas każdego dnia w obu naszych grupach przedszkolaków realizowana jest podstawa programowa zgodna z Rozporządzeniem MEN. Czeka tutaj na nich mnóstwo innych zajęć i atrakcji, m.in:

  • wyprawy na basen
  • zajęcia logopedyczne
  • rytmika
  • taniec
  • warsztaty plastyczne
  • nauka języka angielskiego