Rekrutacja


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19 -26 marca trwać będzie rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2018-2019. Akademia ArcyMalce dysponować będzie pięćdziesięcioma miejscami.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia o godzinie 12.00. Nie jest to jednak jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Aby dziecko zostało przyjęte należy do 13.04.2018 roku złożyć w przedszkolu oświadczenie woli o przyjęciu miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Dopiewo będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu NABÓR 2018 pod adresem:

http://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.


UWAGI:

- przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

- proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),

- w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie http://nabor.pcss.pl/dopiewoREKRUTACJA DO ŻŁOBKA

Do żłobka w Akademii ArcyMalce zapraszamy dzieci od 6 miesiąca życia do 3 roku. Prowadzimy rekrutację przez cały rok i przyjmujemy dzieci w miarę wolnych miejsc. Z myślą o różnych potrzebach dzieci i rodziców stworzyliśmy pakiety godzinowe, o których więcej przeczytać można w cenniku.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji. Odpowiadamy na wszystkie maile, odbieramy telefony. Przez cały czas jest możliwość obejrzenia Akademii. Ze względu jednak na trwające w niej zajęcia prosimy uprzejmie o wcześniejsze poinformowanie nas telefonicznie.

logo

Przedszkole i Żłobek Dąbrowa

W Akademii ArcyMalce Dzieci nie tylko na co dzień biorą udział w zajęciach plastycznych, tanecznych i muzycznych, ale również wyjeżdżają do muzeów na warsztaty z lepienia gliny, malowania, tkania....