Zajęcia dodatkowe

Przedszkole w Akademii ArcyMalce jest czynne od godziny 7.00 do 17.00.

Podczas każdego dnia realizowany jest program wychowania przedszkolnego. Poza zajęciami obejmującymi podstawę programową dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, takich jak:

Nauka języka angielskiego – W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego codziennie a nauka odbywa się w formie zabawy. Stymulujemy proste wypowiedzi oraz uruchamiamy zdolności naśladowcze dziecka, uświadamiamy tym samym istnienie innych kultur oraz wzbogacamy ogólną wiedzę o świecie. Angielskiego uczy POLINGUA.

Terapia logopedyczna - to ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność i ekspresję słowno – ruchową, usprawniające układ oddechowy. W formie zabawy ćwiczymy aparat artykulacyjny, słuch fonematyczny i dykcję. Zajęcia prowadzi logopeda mgr Karolina Wielopolska (www.zrodlomowy.pl)

Zajęcia z tańca - Przedszkolaki noszą w sobie naturalną potrzebę tańca i zabawy, kształtuje się ich koordynacja ruchowa, poczucie rytmu i wyobraźnia muzyczna. Uczestniczenie w układach tanecznych wyzwala radość, uczy współpracy w grupie. Zajęcia prowadzi instruktor tańca z Activus Taniec i Fitness.

Oswajanie z wodą i nauka pływania- zajęcia na basenie pomagają korygować wady postawy, regulują układ oddechowy, układ krążenia oraz układ nerwowy. Wspomagają również podnoszenie odporności organizmu na infekcje. Dzieci zawozimy do Lusowskiego Zdroju.

Rytmika- głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą się reakcji na bodźce muzyczne, ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Rytmikę prowadzi mgr Marta Torebko.

Warsztaty plastyczne - Zajęcia rozbudzają zainteresowania i rozwijają talenty dzieci, doskonalą sprawność motoryczną, naukę wyrażania emocji, kształtują twórczą postawę poprzez stosowanie różnych technik plastycznych. Warsztaty organizuje Pracownia Ceramiki MARPESJA.

logo

Przedszkole i Żłobek Dąbrowa

W Akademii ArcyMalce Dzieci nie tylko na co dzień biorą udział w zajęciach plastycznych, tanecznych i muzycznych, ale również wyjeżdżają do muzeów na warsztaty z lepienia gliny, malowania, tkania....