Organ prowadzący przedszkole – spółka JP GROUP SP. z o.o. w 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie dwóch nowopowstałych oddziałów przedszkolnych.

W wyniku postępowania konkursowego Przedszkole Akademia ArcyMalce uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług OWP w Dąbrowie poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu „Arcymalce” rozpoczął się z dniem 01.05.2018 roku i trwać będzie do 31.08.2019 roku. Swoim zakresem obejmuje on 40 dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

W ramach projektu sfinansowane będzie:
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowej bazie lokalowej. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
W ramach tego zadania zakupione zostanie: ubezpieczenie NNW dla dzieci, wyposażone zostaną sale oraz łazienki, zakupione zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały do przeprowadzenia zajęć, telewizory oraz wybudowany zostanie nowy i funkcjonalny plac zabaw.
2. Bieżące funkcjonowanie przedszkola
Pokryte zostaną koszty dzierżawy dwóch nowopowstałych oddziałów przedszkolnych oraz wynagrodzenia nauczycieli oraz ich pomocy, częściowo wyżywienie.
3. Zajęcia dodatkowe
Dzieci w ramach projektu uczestniczyć będą w zajęciach z logopedii/ logorytmiki w wymiarze łącznie 30 h, terapii integracji sensorycznej w wymiarze 10h oraz gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 20h w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 roku
4. Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach studiów podyplomowych w zakresie wykonywanej pracy
5. Podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach kursów w zakresie wykonywanej pracy.