Przedszkole w Akademii ArcyMalce jest czynne od godziny 7.00 do 17.00.

Podczas każdego dnia realizowany jest program wychowania przedszkolnego. Poza zajęciami obejmującymi podstawę programową dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, takich jak:

Nauka języka angielskiego

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego codziennie a nauka odbywa się w formie zabawy. Stymulujemy proste wypowiedzi oraz uruchamiamy zdolności naśladowcze dziecka, uświadamiamy tym samym istnienie innych kultur oraz wzbogacamy ogólną wiedzę o świecie. Angielskiego uczy POLINGUA.

Terapia logopedyczna

Ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność i ekspresję słowno – ruchową, usprawniające układ oddechowy. W formie zabawy ćwiczymy aparat artykulacyjny, słuch fonematyczny i dykcję. Zajęcia prowadzi logopeda mgr Karolina Wielopolska (www.zrodlomowy.pl)

Zajęcia z tańca

Przedszkolaki noszą w sobie naturalną potrzebę tańca i zabawy, kształtuje się ich koordynacja ruchowa, poczucie rytmu i wyobraźnia muzyczna. Uczestniczenie w układach tanecznych wyzwala radość, uczy współpracy w grupie. Zajęcia prowadzi instruktor tańca z Activus Taniec i Fitness.

Oswajanie z wodą i nauka pływania

Zajęcia na basenie pomagają korygować wady postawy, regulują układ oddechowy, układ krążenia oraz układ nerwowy. Wspomagają również podnoszenie odporności organizmu na infekcje. Dzieci zawozimy do Lusowskiego Zdroju.

Rytmika

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą się reakcji na bodźce muzyczne, ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Rytmikę prowadzi mgr Marta Torebko.

Warsztaty plastyczne

Zajęcia rozbudzają zainteresowania i rozwijają talenty dzieci, doskonalą sprawność motoryczną, naukę wyrażania emocji, kształtują twórczą postawę poprzez stosowanie różnych technik plastycznych. Warsztaty organizuje Pracownia Ceramiki MARPESJA.