Dyrektor mgr Magda Jaśkowiak
Dyrektor ds. pedagogicznych mgr Barbara Kostyk

1.

Grupa ELFY

wychowawca mgr Magdalena Bednarek
pomoc Sylwia Pietrzak

2.

GRUPA CZARODZIEJE

wychowawca mgr Izabela Treszczyńska
pomoc Maria Toboła

3.

GRUPA ODKRYWCY

wychowawca mgr Anna Parysek
pomoc Agnieszka Janiak

4.

GRUPA SKRZATY

wychowawca mgr Elżbieta Odrobna
pomoc Marta Ładniak

5.

GRUPA KRASNALE

wychowawca mgr Jadwiga Kozłowska
pomoc Magdalena Kapelska