Dyrektor mgr Magda Jaśkowiak
Dyrektor ds. pedagogicznych mgr Barbara Kostyk

1.

Grupa ELFY

wychowawca Izabela Morawiec
pomoc Natalia Góźdź

2.

GRUPA CZARODZIEJE

wychowawca Anna Parysek
pomoc Agnieszka Janiak

3.

GRUPA ODKRYWCY

wychowawca Elżbieta Odrobna
pomoc Marta Ładniak

4.

GRUPA SKRZATY

wychowawca Jadwiga Kozłowska
pomoc Magdalena Kapelska

5.

GRUPA KRASNALE

wychowawca Katarzyna Michalak
pomoc Maria Toboła