Dyrektor mgr Magda Jaśkowiak
Dyrektor ds. pedagogicznych mgr Barbara Kostyk

1.

Grupa ELFY

wychowawca Wiktoria Makówka
drugi nauczyciel Ewelina Fręśko
pomoc Natalia Góźdź

2.

GRUPA CZARODZIEJE

wychowawca Anna Parysek
pomoc Agnieszka Janiak

3.

GRUPA ODKRYWCY

wychowawca Elżbieta Odrobna
pomoc Marta Ładniak

4.

GRUPA SKRZATY

wychowawca Jadwiga Kozłowska
pomoc Magdalena Kapelska

5.

GRUPA KRASNALE

wychowawca Anna Kaźmierczak
pomoc Maria Toboła