Dyrektor Magda Jaśkowiak
Dyrektor ds. pedagogicznych Barbara Kostyk

1.

Grupa KRASNALE

Wychowawca Elżbieta Odrobna
Pomoc nauczyciela Katarzyna Jóźwiak

2.

GRUPA SKRZATY

Wychowawca Anna Parysek
Pomoc nauczyciela Agnieszka Janiak

3.

GRUPA CZARODZIEJE

Wychowawca Anna Morkis
Pomoc nauczyciela Bogna Lewandowska

4.

GRUPA ELFY

Wychowawca Izabela Treszczyńska
Pomoc nauczyciela Maria Toboła

5.

GRUPA ODKRYWCY

Wychowawca Aleksandra Urbaniak
Pomoc nauczyciela Marta Ładniak