Chcemy otoczyć dzieci aurą ciepła i przy tym wnieść w ich życie wartości, których uczy przedszkole: współdziałania, samodzielności, istnienia w grupie przy jednoczesnym zachowaniu własnej indywidualności. Naszym pragnieniem i celem jest to, by uwrażliwienie na piękno rozpocząć już od najmłodszych lat i aby wszystkie nasze dzieci mogły „dotknąć” świata nauki, kultury i sztuki. Współdziałając z rodzicami kształtujemy w dziecku poczucie własnej wartości, rozwijamy jego talenty, pomagamy zrozumieć świat.

Przedszkole Akademia ArcyMalce jest placówką publiczną, prowadzoną zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.

Nasza historia sięga roku 2010, kiedy stworzyliśmy punkt przedszkolny Akademia ArcyMalce. W roku 2013 przekształciliśmy punkt przedszkolny w przedszkole niepubliczne. Natomiast od roku 2015 jesteśmy przedszkolem publicznym z prywatnym operatorem.

Nasza Akademia jest położona z dala od ruchliwych ulic i hałasu. Powierzchnia, jaką zajmujemy (0,1 ha) jest oświetlona lampami zewnętrznymi. Z okien rozpościera się piękny widok na okoliczne pola. Teren Akademii jest ogrodzony i niedostępny dla wzroku przechodniów. Posiadamy stały monitoring profesjonalnej firmy ochroniarskiej. Dysponujemy dwudziestoma miejscami parkingowymi.

Cała Akademia ArcyMalce to ponad 450 m2: pięć sal zabaw z dostępem do węzłów sanitarnych, szatnia, dwa w pełni wyposażone place zabaw oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców rozbudowaliśmy naszą ofertę podstawową o zajęcia wykraczające poza standardy spotykane w większości placówek (j.angielski, rytmika). Dzieci w naszej Akademii nie tylko mają poszerzoną ofertę zajęć edukacyjnych ale również dbamy o ich prawidłowy rozwój psychofizyczny. Proponujemy zajęcia taneczne, karate, naukę pływania na basenie, zajęcia szachowe oraz kółka teatralne, plastyczne oraz naukę gry na flecie.

Naszym zadaniem jest pomóc dziecku rozpoznać swoje predyspozycje, rozwijać wiarę w swoje możliwości, wzmacniać samoocenę oraz budować poczucie sprawczości.

Aby to osiągnąć pracujemy z programem wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości”.

Traktujemy dzieci podmiotowo akceptując je takimi jakimi są – bez uprzedzeń. Pozwala to na stworzenie atmosfery zapewniającej dziecku poczucie bezpieczeństwa poprzez szanowanie jego godności, indywidualności, potrzeb rozwojowych oraz wyzwalanie wielostronnej działalności.

Program realizujemy różnymi metodami. Najważniejsze z nich to Metoda projektów, Metoda Dobrego Startu, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, Metoda pedagogiki zabawy, Zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami:

  • zaspokajania potrzeb dziecka -oprócz zaspokajania potrzeb biologicznych zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
  • aktywności-w procesie edukacyjnym to dziecko jest stroną aktywną, nauczyciel stwarza mu możliwości,
  • indywidualizacji-uwzględniamy zróżnicowane potrzeby i możliwości każdego dziecka,
  • organizowania życia społecznego – wprowadzamy dzieci w życie społeczne, zapoznajemy z zasadami, wartościami i normami,
  • integracji-w celu zapewnienia dziecku wszechstronnego rozwoju dbamy o wszystkie obszary rozwoju dziecka a więc: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Wychodząc naprzeciw holistycznemu podejściu do rozwoju dziecka koncentrujemy się na dbaniu o jego rozwój w sferze umysłowej, emocjonalnej i społecznej.

Jest to zgodne z obowiązującą podstawą programową określającą jeden ogólny cel edukacji jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.